KATERI PRAVLJIČNI JUNAK SI?

Preveri, kateremu od pravljičnih junakov si najbolj podoben.


Reši test
Vabljeni na www.tusopravljicedoma.si.

Spletna stran uporablja začasni piškotek zaradi zagotavljanja spletne storitve in možnosti, ki jih brez piškotka ne bi mogli ponuditi.
Po zaprtju spletne strani se piškotek samodejno izbriše.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična številka 5049130000, davčna številka SI61753181, osnovni kapital 5.141149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.